slide3

Vi vil give udviklingshæmmede borgere mulighed for, at tage deres kontaktpædagog med ud hvor alle de gode oplevelser er.

slide2

Vi vil give udviklingshæmmede borgere mulighed for, at tage deres kontaktpædagog med ud hvor alle de gode oplevelser er.

Har du brug for ledsagelse

Hanne Jørgensen

Jeg har været uddannet pædagog i 25 år, i 2014 supplerede jeg min uddannelse med en uddannelse som Social og sundhedshjælper. Jeg har arbejdet med udviklingshæmmede borger på et botilbud og har ligeledes været støttepædagog for to børn i en SFO, hvor det ene barn havde et mentalt handicap og det andet barn et fysisk. Jeg har også arbejdet på forskellige plejecentre. Jeg er en ansvarfuld person, omgængelig og vellidt. Jeg er god til, at bevare overblikket i pressede situationer og mit hjerte banker for udviklingshæmmede borger og jeg vil elske, at være ledsager og være med til, at skabe gode oplevelser og minder for denne borgergruppe. Jeg er meget fleksibel og kan rejse, hvornår det skal være.

Lea Vistoft

Jeg er uddannet Social og Sundhedsassistent og arbejder på et bosted for udviklingshæmmede borger. Jeg har mange års erfaring fra lokalcentre og hospitaler og har stor erfaring med personlig pleje, brug af lifte, epilepsi og sugning. Jeg er en meget livsglad person, positiv og meget omgængelig som er i stand til, at bevare overblikket i pressede situationer. Jeg er meget ansvarsfuld og har en stor faglighed. Hos mig er det altid borgeren der er i fokus.

Inger Buhr

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede borger. Jeg har ofte været ledsager både i ind – og udland og har arbejdet sammen med borger med meget forskellige behov og er derfor meget omstillingsparat. Min primære opgave er, at du får en rigtig god ferie med en masse gode oplevelser. Jeg er en meget glad og positiv person, der skal meget til, at slå mig ud. Jeg er nem, at omgås og er meget ansvarsfuld.

Sune Jensen

Jeg er 26 år og i fuld gang med min pædagoguddannelse. Jeg har arbejdet med udviklingshæmmede borger i otte år i UCE Udviklingscenter i Esbjerg. Det er vigtigt for mig, at alle borger kan få nogle fantastiske oplevelser og jeg vil gerne tilbyde min faglige ekspertise til dem, som måtte have behov for det. Jeg er en glad og positiv person, jeg har et godt overblik og lader mig ikke slå ud i pressede situationer. Jeg er klar uanset om ledsagelsen skal finde sted i ind – eller udland. Det vigtigste for mig er, at du får en god oplevelse.

Malene Nordentoft

Jeg er uddannet pædagog i 1999 og har en bred erfaring indenfor det specialpædagogiske område. Jeg har arbejdet på bosteder for psykisk/fysisk udviklingshæmmede i mere end ti år. Jeg har rejst både ind- og udenlands med borgere og arbejder altid ud fra, at borgeren skal have den bedste ferieoplevelse. Personlig pleje har jeg ligeledes stor erfaring med. Af natur er jeg tålmodig og nem, at omgås.

Mette Jensen

Jeg er 29 år, uddannet pædagog. Jeg har i en årrække arbejdet som handicapledsager, derudover er jeg vikar på UCE – Udviklingscenter i Esbjerg hvor jeg arbejder med udviklingshæmmede borger på et bosted. Af natur er jeg tålmodig, anerkendende, glad og omsorgsfuld. Jeg vil elske, at være din ledsager, jeg vil have dig som borger i fokus og gøre mit bedste for, at du får nogle rigtig gode oplevelser med hjem i bagagen, uanset om det handler om endags udflugter eller ferieophold, således du kan få nogle dejlige minder for livet.

Sheena Thøgersen

Jeg er 22 år og uddannet pædagog. Jeg er vikar i Krumtappen, et dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. Jeg er ligeledes vikar i en aftenklub, ligeledes for voksne udviklingshæmmede og på et bosted for mennesker med autisme. Jeg er målrettet, omstillingsparat, ansvarsbevidst, moden og ansvarlig. For mig er det vigtigt, at være medvirkende til at skabe “Det gode liv” for en udviklingshæmmet borger. Jeg har stor fokus på etik og det er vigtigt, at ledsagelsen foregår på borgerens behov. Jeg går meget op i selvbestemmelse og at alle borger har ret til indflydelse og beslutninger vedrørende eget liv.

Birgitte Sørensen

Jeg er en frisk dame på 51 år, som de sidste 15 år har arbejdet på et bosted for udviklingshæmmede i Esbjerg Kommune. Jeg har erfaring med både ældre og yngre psykisk og fysisk udviklingshæmmede borger. Jeg har rejst meget både herhjemme og i udlandet i forbindelse med mit arbejde og jeg ligger stor vægt på, at give borgeren en dejlig oplevelse. Jeg er ansvarsbevidst, udadvendt, fleksibel og har humoristisk sans.

May – Brit Skytte

Jeg er 49 år og uddannet pædagogisk assistent. Jeg er ledsager for udviklingshæmmede og arbejder til daglig på et bosted, jeg er ligeledes frivillig pårørende. Jeg er der hovedsageligt i dagtimerne, hvor vi også har en lille dagbeskæftigelse. Jeg kan arbejde på alle tider af døgnet.

Monica Szalontay

Jeg har i mange år arbejdet med mennesker i forskellige målgrupper. Jeg har blandt andet arbejdet på et senhjerneskade center, med aktivering af kontanthjælpsmodtager samt bosted for psykisk syge og domsanbragte.

Pia Kramer

Jeg er uddannet Social – og Sundhedsassistent og har både privat og arbejdsmæssigt arbejdet med psykisk og fysisk udviklingshæmmede borger. Jeg vil gerne tilbyde mig som ledsager og være medvirkende til, at du som borger får nogle gode oplevelser.

Marianne Jacobsen

Jeg er uddannet pædagog og har i mange år arbejdet med udviklingshæmmede borger. Jeg er en glad og positiv person, har en høj faglighed og vil elske at give dig en rigtig god oplevelse.

Anita Skov

Jeg er en 25 årig, glad, frisk, stabil og ansvarlig pige. Jeg arbejder som vikar på et bosted for senhjerneskadet. Jeg synes det er enormt livsbekræftende, at arbejde med denne målgruppe og gør meget ud af altid, at sætte borgerens behov højest. Jeg er god til, at bevare overblikket og holde hovedet koldt. Jeg vil gøre mit allerbedste for, at give lige netop dig en rigtig god oplevelse.

Dorte Rose

Jeg er 41 år gammel og under uddannelse til Social – og sundhedshjælper. Jeg vil rigtig gerne ledsage lige netop dig og jeg vil gøre mit ypperste for, at give dig en rigtig god oplevelse.

Alice Hansen

Jeg er uddannet socialpædagog og har igennem mange år arbejdet indenfor det socialpædagogiske område. Jeg arbejder på en døgninstitution for fysisk/psykisk udviklingshæmmede borger. De sidste fem år, har jeg arbejdet som hjemmevejleder i kommunalt regi.

Linda Storgård

Jeg er 42 år og uddannet Social – og Sundhedshjælper. Jeg har arbejdet med udviklingshæmmede borger på et bosted og læser nu til Socialrådgiver. Jeg har et godt humør og høj faglighed.