slide3

Vi vil give udviklingshæmmede borgere mulighed for, at tage deres kontaktpædagog med ud hvor alle de gode oplevelser er.

slide2

Vi vil give udviklingshæmmede borgere mulighed for, at tage deres kontaktpædagog med ud hvor alle de gode oplevelser er.

Priser

Timeprisen er 285 kr. – timelønnen for ledsager er 200 kr. Ved udenlandsrejser er timeprisen 185 kr., timelønnen er 130 kr.
Ved ophold af mere end 24 timers varighed, er der et kolonitillæg på 150 kr. pr. dag uanset om det er ind- eller udenlands.

Der betales ligeledes et forsikringsgebyr på 500 kr. som dækker arbejdsskade- og ulykkesforsikring, sundhedsforsikring, operationsdækning på privathospital samt dækning ved tab af erhvervsevne på ledsager således man er sikret sin løn, hvis man bliver uarbejdsdygtig.
Ved ophold af mere end 24 timers varighed, kommer der et tillæg på 10 kr. i døgnet til arbejdsskadeforsikring. Ved ophold i udlandet er der ligeledes et gebyr til rejseforsikring, som afhænger af hvor man rejser hen.